تبلیغات
مشاهیر و شخصیتهای بزرگ - جرج مندل
مشاهیر و شخصیتهای بزرگ
جرج مندل

جرج مندل امروزه به عنوان فردی كه اصول اساسی وراثت را كشف كرد شناخته می‌شود او در دوران حیاتش یك كشیش گمنام اطریشی و دانش‌پژوهی غیرحرفه‌ای بود كه تحقیقات درخشانش توسط جامعه علمی آن زمان نادیده انگاشته شد.

  

مندل به سال 1822 در شهر «هیزندروف» كه در آن هنگام از شهرهای امپراطوری اطریش بودو اكنون در چكسلواكی قرار دارد، متولد شد. او در سال 1843 وارد یكی از صومعه‌های آگوستینی در شهر «برون» (برنو در چكسلواكی كنونی)‌ شد و در سال 1847 به عنوان كشیشی دست یافت. در سال 1850 برای دریافت گواهی‌نامه معلمی امتحان داد ولی با گرفتن پایین‌ترین نمرات در زیست‌شناسی و زمین‌شناسی در این امتحان مردود شد. با وجود این راهب كل صومعه، مندل را برای تحصیل به دانشگاه وین فرستاد و او از سال 1851 تا 1853 در آنجا به تحصیل ریاضیات و علوم پرداخت. مندل هرگز نتوانست گواهینامه معمولی را دریافت كند ولی از 1854 تا 1868 معلّم جانشین در تدریس علوم طبیعی در مدرسه جدید برون بود.

   مندل از سال 1856 انجام آزمایش‌های مشهور خود را پیرامون تولید گیاهان آغاز كرد. تا سال 1865 وی موفق شد به قوانین معروف وراثت دست یابد. او یافته‌های خود را طی مقاله‌ای به انجمن تاریخ طبیعی برون عرضه كرد. در سال 1766 نتایج كارهای مندل به صورت مقاله‌ای تحت عنوان «آزمایش‌هایی با پیوندهای گیاهی» در ژورنال مذاكرات آن انجمن چاپ شد مقاله دیگری نیز در این باب سه سال بعد در همان ژورنال به چاپ رسید. اگر چه ژورنال انجمن تاریخ طبیعی برون از اعتبار چندانی برخوردار نبود ولی كتابخانه‌های مهم، نسخه‌های آن را در آرشو خود نگهداری می‌كردند. علاوه برآن مندل نسخه‌ای از مقاله خود را برای «كارل ناگلی» یكی از پژوهشگران و متخصصین مهم علم وراثت فرستاد. ناگلی آن را مطالعه كرد و پاسخی هم برای مندل فرستاد ولی نتوانست به اهمیّت زایدالوصف آن مقاله پی ببردو به این ترتیب مقالات مندل به طور كلّی نادیده گرفته شد و در واقع برای مدتی بیش از سی سال به فراموشی سپرده شد.

   در سال 1868 مندل به عنوان راهب كل كلیساهای منطقه خود منصوب شد. گرفتاری‌های اداری دیگر فرصتی برای او باقی نگذاشت تا تجربیات گیاهی خود را ادامه دهد. هنگامی كه او در سال 1884 در سن 62 سالگی درگذشت. تحقیقات درخشان او تقریباً فراموش شده و هیچ‌گونه تأیید، تقدیر و قدردانی از او به عمل نیامده بود.

   در سال 1900دانشمندان به كشف دوباره كارهای مندل دست یافتند. سه دانشمند مختلف كه جدا از یكدیگر و مستقلاً در زمینه وراثت مطالعه می‌كردند «هوگو دو وریز» هلندی، «كارل كورن‍ز»‌ آلمانی و «اریش ون تشرمارك» اطریشی، مقاله مندل را خواندند. هر یك از آنها همان آزمایش‌های گیاهی مندل را انجام داده بودند و هركدام مستقلاً همان قوانین مندل را كشف كردند و باز هر كوام از آنها قبل از آنكه نتایج كار خود را منتشر كنند در میان اسناد و مدارك علمی به تفحص پرداختند و هر سه نفر به مقاله اصلی مندل برخورد كردند.هر سه تنبا دقت كامل مقاله مندل را نقل كردند و اضافه نمودند كه كار آنها نتایج به دست آمده توسط مندل را تأیید می‌كند. این در حقیقت یك تصادف سه گانه بهت‌آوربود. علاوه بر یان در همان سال «ویلیم باتسون»‌ دانشمند انگلیسی نیز به مقاله اصلی مندل برخورد و توجه سایر دانشمندان و علمای علوم طبیعی زا به آن جلب كرد. تا پایان آن سال چنان تمجید و ستایشی از مندل به عمل آمده كه حقاً سزاوار آن بود در زمان حیاتش از آن برخوردار شود.

  آنچه را مه مندل در باب وراثت كشف كرد چه بود؟ مندل دریاف در تمام موجودات زنده یك واحد اصلی وجود دارد كه صفت و مشخصه‌های ارثی توسط آن از والدین به فرزندان منتقل می‌شود ( این واحد امروزه ژن نامیده شده‌ است). در گیاهانی كه مورد مطالعه مندل بود، هرصفت خاصی مانند رنگ دانه یا شكل برگ توسط یك جفت ژن شكل می‌گیرد. گیاه مورد نظر از این یك جفت ژن یك عدد آن را از هر یك از گونه نر و ماده قبلی خود به ارث می‌برد.

مندل دریافت اگر ژن‌هایی كه برای یك صفت مشخص منتقل می‌شوند متفاوت باشند (‌به عنوان مثال در مورد رنگ دانه یك ژن از دانه سبز و ژن دیگر از دانه زرد باشد) معمولاً فقط ژن غالب، و در این مثال دانه زردرنگ ، خود را در گیاه مورد نظر آشكار می‌كند. مع‌هذا ژن دریافتی از بین نمی‌رود و متحمل است كه به نسل‌های بعدی آن گیاه منتقل شود. مندل همچنین دریافت كه هر سلول مولد و یا سلول   قابل لقاح (مشابه سلولهای اسپرم و تخمك در انسان)‌ تنها حامل یك ژن از آن یك جفت ژن هستند. او همچنین خاطرنشان ساخت این كه كدامیك از این جفت ژن در هر سلول قابل لقاح حضور پیدا می‌كند و به نسل‌های بعدی آن گیاه منتقل می‌شود كاملاً تصادفی می‌باشد.

  قوانین مندل، اگرچه با تغییراتی اندك، همچنان به عنوان نقطه آغازین علم نوین ژنتیك باقی مانده است. چگونه بود كه مندل، یك پژوهشگر غیرحرفه‌ای، موفق به كشف اصئلی آن چنان مهم گردید، در حالی كه بسیاری از زیست‌شناسان حرفه‌ای برجسته قبل از او از آن محروم مانده بودند؟ خوشبختانه نمونه‌هایی از گیاهان را كه او برای بررسی‌های خود برگزیده بود از انواعی بودند كه كشخصه‌های قابل توجه آن تنها با یك مجموعه ژن ظهور پیدا می‌كردند. اگر مشخصه‌هایی را كهمورد بررسی قرار داده بود از انواعی بودند كه حاصل چند مجموعه مختلف از ژن‌ها هستند بدون تردید در تحقیقات خود با مشكلات فراونی مواجه می‌گردید. امّا اگر شخص مندل پژوهشگری فوق‌العاده دقیق و صبور نبود این خوش‌شانسی نمی‌توانست كمكی برای او باشد. همچنین اگر به ضرورت انجام یك تحلیل آماری در مشاهدات خود پی نمبرد نمی‌توانست از این عامل به تنهایی بهره بگیرندو به علت وجود عامل تصادف كه در بالا به آن اشاره گردید عموماً نمی‌توان پیش‌بینی كرد كه فرزند چه مشخصاتی را به ارث خواهد برد. مندل تنها با انجام تجربیات متعدد و فراوان و با تحلیل آماری نتایج حاصله موفق شد قوانین خود را استنتاج كندو مندل نتایج بیش از 21000 مورد آزمایش روی گیاهان را ثبت كرده بود!

قوانین وراثت در گسترده دانش بشری اهمیت ویژه‌ای دارد و   اطلاعات ژنتیكی احتمالاً در آینده موارد استفاده بیشتری خواهد داشت. امّا هنگام تصمیم‌گیری برای تعیین جایگاه مندل در این فهرست عامل دیگری نیز مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا كه كشفیات مندل در زمان حیاتش نادیده گرفته شده و استنتاجات او توسط دانشمندان بعدی مستقلاً دوباره به دست آمده بررسیهای مندل را می‌توان بیفایده و به شمار آورد. اگر به قشیه به این شكل نظر شود می‌توان به این باور رسید كه مندل اصلاً در این فهرست جایی ندارد. همچنان كه «لیف اریكسون» «آریستاخوس» و «ایگناز سملویسن در برابر كلمب، كوپرنیك و ژوزف لیستر كنار گذاشته شده‌اند.

اما باید توجه داشت بین مندل و شخصیت‌های فوق‌الذكر تفاوتهایی وجود دارد. كارهای مندل برای مدت كوتاهی به فراموشی سپرده شد و هنگامی كه دوباره كشف گردید به سرعت معروف و مشهور شد. به علاوه اگرچه ورنر، كونتز و تشرماك هر یك مسنقلاً اصول مندل را كشف كردند امّا سرانجام مقالات مندل را مطالعه كرده و نتایج حاصله توسط او را بیان كرده‌اند. و سرانجام اینكه كسی نمی‌تواند مدعی شود اگر فرضاً مقالات مندل قبلاً در شمار فهرست كتب و مقالات نتایج مربوط به كارهای وراثتی آمده بود. با وجود چنین فهرستی دیر یا زود برخی دانشجویان كوشا و جدی كه در این رشته كار می‌كردند به مقالات مندل برمی‌خوردند. همچنین باید توجه داشت كه هیچ یك از آن دانشمندان هرگز مدعی افتخار كشف ژن‌ها نشدند و اصول كشف شده در سراسر جهان به نام قوانین مندل شناخته می‌شود. كشفیات مندل را از هر دو جنبه اهمیت و بدیع بودن آن میتوان با كشف سیستم گردش خون توسط هاری مقایسه كرد و جایگاه او در این فهرست نیز بر همین اساس تعیین شده است.

کتاب تاثیرگذارترین های تاریخ

شرح حال و آثار یکصد نفر از موثرترین شخصیت های تاریخ جهان

نوشته: میشل اچ.هارت

ترجمه: محمد حسین آهویی

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

سه شنبه 30 شهریور 1389 :: نویسنده : سعید ناصری
چهارشنبه 22 خرداد 1398 05:19 ب.ظ

Hey just wanted to give you a quick heads up. The text in your content seem to be running off the screen in Internet explorer. I'm not sure if this is a formatting issue or something to do with browser compatibility but I thought I'd post to let you know. The design look great though! Hope you get the issue solved soon. Thanks
سه شنبه 30 شهریور 1389 09:53 ب.ظ
سلام سعید جان
امیدوارم که باورکرده باشی که کارمن نبوده
امروز یه نفرهمین پیغام رو با یه آدرس دیگه واسه من هم گذاشته برو تو نظران پست( یکبار فقط) ببین پاک نکردم که تو ببینی هر کی هست خیلی بی شعوره
بازم ببخشید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : سعید ناصری
نویسندگان
نظرسنجی
این وبلاگ تا چه حد مورد استفاده شما قرار گرفته است؟
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی